Ontwikkeling

Uitbreidingsplan buurtschap “de Klamp” te Leeuwarden
18 juni 2018

8 fraaie, ruime en duurzame 2/1 kapwoningen met de achtertuin aan het water, in het nieuwe uitbreidingsplan “de…

Middelgeast Boornbergum 2
Uitbreidingsplan Middelgeast te Boornbergum
12 april 2017

14 fraaie 2/1 kapwoningen en vrijstaande woningen met de achtertuin aan het water, de Ljippeblom, in het uitbreidingsplan…

Harinxmaland situatietekening
Harinxmaland Sneek
13 april 2016

HRP Planontwikkeling ontwikkelt momenteel 8 prachtige ruime 2/1 kapwoningen aan het water in Harinxmaland (Fase 1d – kavelnummers…

Vederkruid Meerstad Groningen 1
Vederkruid Meerstad Groningen
6 januari 2016

HRP Planontwikkeling ontwikkeld i.s.m. FrisoPlan uit Sneek 17 prachtige woningen aan het Vederkruid in Meerstad te Groningen. Voor…

Waterwoningen Wiarda 5
Waterwoningen Wiarda Leeuwarden
18 mei 2014

Betreft prijsvraag Waterwoningen Wiarda te Leeuwarden – inzending Woonerf. Voor een viertal locaties aan de zuidzijde van het…

Grasdrogerij Sneek
Woningen Grasdrogerij Sneek
10 april 2014

Op het terrein van de voormalige grasdrogerij in Sneek worden 5 vrijstaande woningen ontwikkeld.

Vestigingadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou
Postadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten