HRP Planontwikkeling

Werkwijze
De onderneming is voortdurend in de markt op zoek naar mogelijke ontwikkelingen op de juiste plek. Vooral in de netwerken worden leads gevonden maar ook marktpartijen kunnen hierin een rol spelen.

Per project wordt een team gevormd waarin diverse disciplines vertegenwoordigd worden, zoals stedenbouw, architectuur, marktkennis en projectleiding. Samenwerking met andere partijen wordt daarin niet geschuwd. Dit kan een samenwerking zijn met expertises op het gebied van bouw, wegenbouw of landschapsinrichting, maar ook een samenwerking op financieel-technisch terrein is zeer wel mogelijk en soms gewenst.

Duurzaamheid
Voor HRP Planontwikkeling is duurzaamheid een vanzelfsprekendheid. HRP Planontwikkeling is zich terdege bewust van haar verantwoordelijkheden op dat gebied bij de ontwikkeling van haar projecten omdat haar ontwikkelingen veelal producties met zich meebrengen die nog vele jaren hun functie op een goede manier moeten kunnen vervullen.

Tijdens het ontwikkelproces worden voortdurend keuzes gemaakt waarbij energie, ecologie, ergonomie, milieu en materiaalgebruik een belangrijke rol spelen. Daarnaast is zeker ook de duurzaamheid in de zin van functionaliteit nu en de toekomst van uitermate groot belang.

Concepten
Neem de markt als uitgangspunt. Met andere woorden: ontwikkel met je kennis en expertise een project voor opdrachtgever of deelmarkt waarbij het Programma van Eisen van de opdrachtgever of toekomstige afnemer de leidraad vormt. Interesseer en verdiep je in de markt waarvoor je de ontwikkeling verzorgt. Ken de mogelijkheden en beperkingen voor wat betreft projectgrootte en haalbaarheid.

De ondernemer
HRP Planontwikkeling is Hayo Radersma. Hayo is van oorsprong bouwkundige en voorheen het gezicht van SHP Planontwikkeling, de ontwikkeltak van SHP Bouwbedrijven uit Grou. Jarenlang was hij hier verantwoordelijk voor de projectontwikkeling en verkoop. Door de verkoop van alleen SHP Bouwbedrijven door de voormalige eigenaren Jan van der Sluis en Folkert de Haan, welke onder een nieuwe naam Haenes Vastgoedontwikkelaars verder zijn gegaan, is SHP Planontwikkeling uit de markt verdwenen. Hierdoor ontstond de mogelijkheid voor Hayo Radersma om zelfstandig verder te gaan onder de naam HRP Planontwikkeling.

Er is nog altijd een goede samenwerking tussen Haenes Vastgoedontwikkelaars, SHP Bouwbedrijven en HRP Planontwikkeling. Hayo blijft op zijn eigen vertrouwde manier succesvolle projecten ontwikkelen met HRP Planontwikkeling. Er zal altijd vraag bestaan naar goede en (be)leefbare woningen, ondanks veranderde marktomstandigheden. Dit biedt voldoende kansen voor HRP Plantontwikkeling. Hayo is een ‘mensen mens’. Hij luistert naar zijn opdrachtgever, werkt marktgericht en vol passie voor zijn vak. Hij streeft naar (het beste) resultaat voor alle partijen. Belangrijk is dat betrokken partijen bij de ontwikkeling van projecten hetzelfde doel voor ogen hebben.

Het motto van Hayo is ‘Doe wat je zegt en zeg wat je doet, en communiceer niet wat je doet maar waarom je het doet’.

 

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Marconilaan 17-3
9207 JC Drachten