Ondertekening samenwerkingsovereenkomst voor de bouw van 15 royale levensloopbestendige woningen “Mooi Morra” Drachten

5 december

HRP Planontwikkeling en SHP Vastbouw uit Grou hebben afgelopen dinsdag 5 december 2023 de samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de bouw van 15 prachtige levensloopbestendige woningen “Mooi Morra” Drachten. Inmiddels is gestart met het bouwrijp maken, zijn de meeste woningen in optie en zijn de verkoopgesprekken gestart. Planning start bouw voorjaar 2024. Voor meer informatie en verkoop kunt u terecht bij Frieswijk Makelaar: 0512 236 111.

Video:

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Marconilaan 17-3
9207 JC Drachten