Woningen op de Veenhoop

Vrijstaande en halfvrijstaande woningen op de Veenhoop.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou