Werkzaamheden bouwrijp maken locatie “Grasdrogerij” Sneek in volle gang

De locatie van de voormalige Grasdrogerij in Sneek wordt momenteel bouwrijp gemaakt voor de bouw van 5 exclusieve woningen met een eigen schiphuis, water, aanlegsteiger en garage. De verkoop verloopt voorspoedig, 3 woningen zijn verkocht.

De planning is om de locatie voor de zomervakantie bouwrijp op te leveren en direct aansluitend te starten met de bouw van de woningen.

Vestigingadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou
Bezoekadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten