Werkzaamheden bouwrijp maken locatie “Grasdrogerij” Sneek in volle gang

De locatie van de voormalige Grasdrogerij in Sneek wordt momenteel bouwrijp gemaakt voor de bouw van 5 exclusieve woningen met een eigen schiphuis, water, aanlegsteiger en garage. De verkoop verloopt voorspoedig, 3 woningen zijn verkocht.

De planning is om de locatie voor de zomervakantie bouwrijp op te leveren en direct aansluitend te starten met de bouw van de woningen.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Marconilaan 17-3
9207 JC Drachten