Voortgang bouw Harinxmaland Sneek

Nieuwbouw 5 prachtige vrijstaande woningen op de unieke locatie van de voormalige Grasdrogerij van Sneek in het plangebied Harinxmaland.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Marconilaan 17-3
9207 JC Drachten