Voortgang bouw De Wylp Leeuwarden

Betreft de bouw van 8 royale half-vrijstaande woningen met garage aan de Wylp in uitbreidingsplan “De Klamp” te Leeuwarden.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou