Voortgang bouw 8 woningen “Harinxmaland” te Sneek

Voor de jaarwisseling zijn de casco’s van de woningen geplaatst. Bij een aantal woningen zijn de dakpannen ook al gelegd en heeft de metselaar de gevelsteen aangebracht tot goothoogte. Aan de binnenzijde zijn de trappen en de binnenwanden geplaatst. De installateur is druk bezig met het aanleggen van de technische installatie. Ook is er een begin gemaakt met het aanbrengen van de cementdekvloeren.

HRP Planontwikkeling wenst een ieder een voorspoedige bouwperiode toe!

 

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Marconilaan 17-3
9207 JC Drachten