Voortgang bouw 5 prachtige vrijstaande woningen op de unieke locatie van de voormalige Grasdrogerij van Sneek in het plangebied Harinxmaland

Direct na de zomervakantie is SHP bouwbedrijven uit Grou gestart met de bouw van deze woningen aan open vaarwater met een eigen haven en schiphuis.

De palen zijn geheid en de bekisting van de funderingsbalken zijn geplaatst. De komende weken zullen de beganegrondvloeren worden gelegd.

Lees meer over dit project.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Marconilaan 17-3
9207 JC Drachten