Voortgang bouw 4 woningen aan Langs de Erven in Meerstad te Groningen

Foto impressie: voortgang bouw 4 woningen aan Langs de Erven in Meerstad te Groningen.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou