Voortgang 17 royale woningen met garage aan het Vederkruid in Meerstad te Groningen

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou