Start bouw 2 woningen aan de Blinen in Techum te Leeuwarden

Foto impressie: start bouw 2 woningen aan de Blinen in Techum te Leeuwarden.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou