Eerste paal woningen Meerstad Groningen

Foto impressie: eerste paal 4 woningen Meerstad Groningen.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou