Eerste fase Techum

Foto impressie: eerste heipaal eerste fase 14 woningen te Techum.

 

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou