8 woningen aan de Kerbiel/ Stjelp in Techum te Leeuwarden

Foto impressie: oplevering 8 woningen aan de Kerbiel/ Stjelp in Techum te Leeuwarden.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Marconilaan 17-3
9207 JC Drachten