1ste paal vrijstaande woningen aan het Penningkruid

Feestelijk moment heien eerste paal vrijstaande woningen aan het Penningkruid in Meerstad te Groningen.

Vestigingadres
Douwstraweg 9
9203 DN Drachten
Bezoekadres
Oedsmawei 18A
9001 ZJ Grou